Code Of Conduct – Maskinhallen

Code Of Conduct

I Maskinhallen arbejder vi hele tiden på at bevare og udvikle gode, åbne og trygge forhold for gæster og ansatte.

Vi er et kulturhus og et spillested – vi samler folk og skaber mindeværdige oplevelser, fællesskaber og samtaler.

Det betyder noget, at vi som medarbejdere og frivillige kender vores opgaver, føler os trygge og at vi hjælper hinanden, så vi på bedste måde kan tage imod gæster og kunstnere – og få dem til at føle sig velkomne i Maskinhallen.

Vi skal alle – både ansatte, frivillige, samarbejdspartnere og gæster – deltage aktivt i at skabe rammer for god trivsel i et sikkert og sundt miljø uden krænkende adfærd. Det skal være rart at være her. Der skal være plads til alle – uanset alder, køn, tro eller etnicitet.

Vi er ærlige og klart kommunikerende overfor hinanden – vi er imødekommende og nysgerrige på hinanden og hinandens opgaver og ansvarsområder. Vi hjælper hinanden, vi taler ordentligt og er med til at løse konflikter, så alle føler sig set og hørt.

Vi tolererer ikke transfobi, homofobi, racisme, diskrimination, sexisme og kropsudskamning.

Vi accepterer ikke ord og handlinger, der er krænkende. Det er vigtigt, vi alle er bevidste om, at position, relation og kontekst har betydning for modtagelsen af handlinger og ord.

Ledere har et særligt ansvar for at opretholde en god omgangstone og sikre et arbejdsmiljø, hvor ingen føler sig krænket, hvor alles grænser respekteres, og hvor der er plads til at sige fra.  

Hvis din grænse er overtrådt, er det et problem – også selv om det ikke har været intentionen fra den, der har gjort det. Oplever du at blive krænket – eller at andre bliver krænket – har du flere handlemuligheder. 

HVIS DU ER ANSAT: Gå til din leder (eller din leders leder, hvis det er din egen leder, der er problemet) – eller kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. 

HVIS DU ER GÆST: Kontakt personalet, der er tilstede ved arrangementet. Så vil de hjælpe dig med at håndtere situationen.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for fysisk og psykisk vold, mobning eller anden chikanerende adfærd. Det kan fx være: 

• Uønskede berøringer 

• Seksuelle tilnærmelser eller trusler herom 

• Fysiske overgreb eller trusler herom  

• Krænkende skriftlige meddelelser, sms’er, billeder og videoer, herunder på sociale medier 

• Krænkende samtaler ansigt til ansigt, telefonsamtaler og digitale samtaler, herunder Teams o.l. 

• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver  

• At blive råbt ad eller latterliggjort  

• Nedvurdering af dit job, din arbejdsindsats eller dine kompetencer  

• Nedvurdering af dit køn 

Jens Ole Amstrup
Maskinhallen 2023

Tilmeld nyhedsbrev